Sürdürebilirlik ve Teknoloji

Sürdürülebilirlik, günümüzün en büyük zorluğudur. Bir dizi küresel sorunu bir arada yaşıyoruz. İçinde yaşadığımız alanın kirliliği; yoksulluk ve açlık; iklim değişikliği; mineral ve organik kaynakların tükenmesi; ekolojik yıkım; ve küresel eşitsizlik. 

Teknolojiler, karşılaştığımız sorunların yaratılmasında önemli bir rol oynamıştır, ancak bunların çözümünde de önemli bir rol oynayacaktır. Bunun nedeni, sürdürülebilir kalkınmanın teknolojik bir misyon olması değildir. Daha ziyade, sürdürülebilir kalkınma tüm toplumun misyonudur. Ancak, teknoloji toplumumuza derinden yerleşmiş durumda.

Bir teknolojinin etkileri şunlara bağlıdır: 

 • Bir teknolojinin sosyal bağlamda algılanma ve kullanılma şekli, 
 • Bu bağlamı etkileme ve hatta dönüştürme şekli,
 • Teknolojik sistemlerle ve fiziksel bağlamı ile etkileşim şekli, 
 • Analizin zaman çerçevesi ve Kullanım miktarı.

Genel olarak, sürdürülebilir ürün iddiaları, örneğin enerji verimliliği veya geri dönüştürülebilir olma gibi diğer olası ifadeleri göz ardı ederek, genellikle ürünün tek bir özelliğine dayanır. Bu basitleştirmeyle, turist CO2 tazminatı öderse, küresel turizm sürdürülebilir hale gelir.

Birini düzeltmeye çalışırken diğer sorunları ağırlaştırmamak için, belirli sorunları ele alırken sürdürülebilir kalkınmanın tüm yönleriyle ilgili net bir vizyon tutmak önemli olmaya devam etmektedir.

Sürdürülebilir kalkınma, esasen ‘ortak geleceğimizi’ tehdit edebilecek tüm konularla ilgilenen açık bir kavramdır. Bu nedenle, sürdürülebilir kalkınma bir tasarım projesinin özelliklerine sahiptir: Bir tasarım için tamamıyla yerine getirilemeyecek birkaç koşul vardır. Tek bir ‘iyi’ tasarım yoktur, ancak bu taleplerden daha etkili uzlaşmalar aramanın birkaç yolu vardır. Ve her zaman yeni talepler eklenebilir. Ancak önemli bir fark da var: Başarısız bir ürün tasarımı piyasada başarısız olacaktır. Sürdürülebilirliği başarılı kılmak bizim ortak sorumluluğumuzdur.

Dijital trendler sürdürülebilir teknoloji büyümesini nasıl etkiler?

Elbette, AI, ML, Nesnelerin İnterneti , Büyük Veri, robotik süreç otomasyonu ve diğerleri gibi tüm popüler teknoloji trendleri hayatımızı kolaylaştırmaya geliyor. Bu nedenle, büyük ölçekli işletmeler kadar ortalama kullanıcılar da bu yenilikleri ve değişiklikleri takip etmektedir. Örneğin, yapay zeka, iklim değişikliği, hava ve su güvenliği, biyolojik çeşitliliğin korunması, afetlere dayanıklılık gibi alanlarda sürdürülebilir karar vermeyi amaçlayan karmaşık veri analizi ve yönetiminin anahtarı olmuştur . 

9 teknolojik yenilik sürdürülebilirlik gündemini şekillendirecek!

Sürdürülebilirliğin küresel olarak nereye gidiyor? Hangi teknolojiler küresel tartışmaları yönlendirecek ve dahası post-pandemi döneminde en büyük etkiye sahip olacak? McKinsey’in önde gelen sürdürülebilirlik uzmanlarının düşüncelerini toparlayarak size en güncel bilgileri aktarmak isterim. 

Toplu elektrikli ulaşım

Elektrikli araçlara her zamankinden daha iyi erişime sahip olanlar sadece bireysel araç sahipleri değil – bugün 160 elektrikli ve hibrit araç modeli mevcut – belediyeler de dikkat çekiyor. Çin’de her gün 300.000 elektrikli otobüs şehrin sokaklarında vızıldıyor. Çin’de yaygın olarak benimsenmeleri Avrupa şehirlerini aynı şeyi yapmaya ikna edecek. 

Toplu elektirikli ulaşım kullanımı günümüzde çoğu şehirdeki başlıca sorunlar olan SOx, NOx ve CO2 dahil olmak üzere yerel partikülleri de ortadan kaldıracak.

Elektrikli kamyonlar

Kişisel elektrikli araçların giderek daha fazla pazar payı elde etmesiyle, ticari filolar da hızla aynı şeyi izleyebilir. Bugün, kısmen artan maliyet rekabeti ve mevcut elektrikli araç altyapısı nedeniyle özellikle hafif ve orta hizmet segmentlerinde akülü elektrikli ticari araçların (BECV’ler) benimsenmesinin, 2030 yılına kadar bazı pazarlarda otomobil satış karışımını geçebileceği tahmin ediliyor. 

Ucuz enerji depolama

Elektrikli araçların yeni çağı, lityum ve kobalt pil pazarını hızla genişletti ve fiyatlarını büyük ölçüde düşürdü. Lityum iyon piller, sadece dokuz yıl önce kilovat saat başına 1.000 dolara kıyasla şimdi kilovat saat başına 200 dolara mal oluyor. Piller için genişleyen pazar, sadece Eelektirikli araçlardan daha fazlasını etkiliyor. Sanayi ve kamu hizmetleri, enerji depolama çözümleri olarak onlar için daha geniş kullanım alanı buluyor. Pil fiyatlarının hızla düşmesiyle birlikte, güç maliyetlerini azaltmak, güvenilirliği ve esnekliği artırmak ve güç sistemlerini çalıştırmak için daha esnek hale getirmek için değerli olduklarını kanıtlıyorlar. Ancak, ucuz enerji depolamasının geniş erişilebilirliği, kamu hizmetlerinin hızla değişmesi gerekeceği anlamına da geliyor. 

 Uzun süreli depolama

Lityum iyon piller, sık sık ortaya çıkan (yılda 20-200 kez) kısa süreli depolama ihtiyaçlarını (4-5 saat) karşılamak için harikadır, ancak pazar aynı zamanda mevsimsel değişimlerin getirdiği uzun vadeli depolama ihtiyaçlarını karşılayan çözümler de istemektedir. Güneşin parlamadığı ve rüzgarın esmediği çok günlük dönemler. Tarihsel olarak, hidroelektrik barajları bu mevsimsel değişimleri yönetmeye yönelik tek yaklaşımlardan biriydi. Aksi takdirde, sistemin her yıl yalnızca birkaç gün çalışan bir dizi tesis inşa etmesi gerekecektir. 

Google X, yenilenebilir enerjiyi erimiş tuzda depolayan Malta’dan yeni ayrıldı. Antora Energy, şebeke ölçeğinde enerji depolaması için düşük maliyetli bir termal pil inşa ederek aynı sorunu çözmeye çalışıyor. Ve BP destekli Lightsource, güneş enerjisi gelişmelerine depolama ekliyor. Açık olan şu ki, uzun vadeli enerji depolama işe yararsa, güç fiyatı önemli ölçüde düşecektir. Bu uzun vadeli çözümler, varlıkların yetersiz kullanımı nedeniyle ortaya çıkan maliyeti ortadan kaldırabilir ve güç kaynağına güneş ve rüzgar gibi daha düşük maliyetli jeneratörler ekleyerek para tasarrufu sağlayabilir.

Plastik geri dönüşüm

Her yıl dünya genelinde 260 milyon ton plastik atık üretiliyor, ancak yalnızca yüzde 16’sı geri dönüştürülebiliyor. Plastik sektörü, “al, yap ve elden çıkar” iş modelinden uzaklaşarak ekonomik, toplumsal ve çevresel faydalar yaratırken sektörler arası atıkları ortadan kaldırmayı hedefleyen döngüsel bir model benimseme fırsatına sahiptir. 

LED ışık verimliliği

Enerji tasarruflu LED aydınlatma, Amerikan evlerinde hızla geleneksel akkor ampullerin yerini alıyor ve 2030 yılına kadar yüzde 84 pazar payına ulaşması bekleniyor. Sadece 2030’da LED ışıklar enerji tüketimini yüzde 40 azaltacak ve bu da günümüzün enerji fiyatlarına göre 26 milyar dolara kadar tasarruf sağlayacaktır. ,

Doğaya yapılan yatırımlar ekonomik ve geniş ölçüde faydalı olabilir.

Erişilebilir güneş enerjisi

Yenilenebilir enerji, elektriğe erişimi olmayan dünya genelinde yaklaşık 1 milyar insan için büyük etkileri olan bir trend olarak günümüzde de daha ucuz ve daha erişilebilir hale gelmeye devam ediyor. Şebekeyi genişletmek erişim çözümünün bir parçası olsa da, dünyanın elektriksiz nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Sahra altı Afrika ve Karayipler’deki ülkeler, enerjiyi hızlı ve ucuz bir şekilde milyonlara ulaştırmak için güneş enerjisi gibi yenilenebilir çözümleri araştırıyorlar. Yenilikçi finansman planları, güvenilir bir şebeke bağlantısından çok uzakta olan topluluklar için daha önce satın alınamayan güneş enerjisi ev sistemlerini (SHS’ler) akıllı bir çözüm haline getirmeye yardımcı olabilir. 

Karbon yakalama ve depolama

Plastik ve çimentonun arkasındaki başlıca endüstriyel ürünlerin tamamen karbondan arındırılmasına odaklanmak yerine, bu ürünler üretilirken yayılan karbonu güvenli bir şekilde yakalamayı da düşünebiliriz. Karbon yakalama ve depolama (CCS), endüstrinin karbonu kaynağında yakalamasına, sıkıştırmasına ve uygun bir kalıcı depolama alanına taşımasına olanak tanır. Teknoloji sadece sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltma potansiyeline sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda CO2 başka ürünler yapmak için karlı bir şekilde kullanılabilirse daha fazla para anlamına da gelebilir. Poliüretan gibi plastikleri yapmak için yakalanan karbonu kullanan üreticiler de dahil olmak üzere, birçok endüstri halihazırda yakalanan karbondioksiti karlı bir kullanıma sokmak için çalışıyor. Doğrudan hava yakalama da dahil olmak üzere gelişen teknolojiler, önceden ölçekte uygulamak için çok maliyetliydi. Ancak yeni bir Stanford Üniversitesi araştırması, havadaki karbondioksiti alıp sentetik yakıta dönüştüren doğrudan hava yakalamanın sonunda bir ton karbondioksit başına 600 dolardan 100 doların altına düşebileceğini tahmin ediyor.

Enerji geçişinde hidrojen

Çevreyi temizlemeye yönelik hidrojene dayalı yollar, hidrojenin 2050 yılına kadar 400 milyondan fazla arabaya, 15 ila 20 milyon otobüse ve yolcu gemilerinin ve lokomotiflerin yüzde 20’sinden fazlasına güç sağlayacağını tahmin ediyor. 

Pille çalışan elektrikli araçların genel olarak daha yüksek yakıt verimliliği göstermesine rağmen, hidrojen -Güçlü yakıt hücreleri daha az ağırlıkla daha fazla enerji depolayabilir. Bu, onları uzun mesafeler kat etmesi gereken ağır yük araçları için ideal bir çözüm haline getirir. Hidrojen yakıtı dünyanın karbondioksiti azaltma hedefine ulaşmasına yardımcı olabilir. ünümüzde gerekli teknoloji mevcut olmasına rağmen, hidrojen üretme maliyetlerinin önemli ölçüde düşmesi ve bunu destekleyen altyapının bir adım öteye gitmesi gerekiyor. Hidrojen, yenilenebilir elektrik için uzun vadeli bir taşıma ve depolama çözümü olarak hareket ederek diğer yenilenebilir kaynakların daha akıllı kullanımını kolaylaştırabilir.

Sürdürülebilir Teknoloji: Zamandan 10 adım önde

Tüm ülkeler, sürdürülebilir küresel eylemler konusunda endişe duyuyor ve Paris Anlaşması’nın taahhütlerini yerine getirmek için tutarlı stratejiler üretiyor. 

Kişisel ve kurumsal olarak hepimize düşen gerekli adımlar : 

 • Verimli doğal kaynak tüketimi
 • Finansal kaynakları harekete geçirmek
 • Fosil yakıttan sürekli enerjiye geçiş
 • İklim değişikliği riskinin azaltılması
 • Tedarik zinciri iyileştirme
 • BT dahil olmak üzere sektör genelinde dönüşüm
 • Kentsel ve kırsal ekonomi arasındaki dengeyi korumak
 • Doğa odaklı çözümler almak
 • Hassas gruplar ve alanların korunması
 • Emisyon ve kirlilik seviyelerinin en aza indirilmesi

Muhtemelen, dünya çapındaki en iyi şirketlerin paydaşları, sürdürülebilir dijital teknoloji sağlama ve bu teknolojiden yararlanma sorumluluğunu hissediyorlar, bu nedenle vaktinden önce işletmeler temiz ve yeşil olma yolunda adımlar attılar.

Sürdürülebilirliğin insanları, gezegeni ve kârları dengelemekle ilgili olduğuna inanarak ilerlemeliyiz. Düşünün ki bu yazıyı yazdığım dizüstü bilgisayar e-atığının %70’i yeniden kullanılabilir.

Yüksek Teknoloji Dergisi, Ağustos 2021, Tekno Mutlu 

2 Yorum
 • Taha
  24 Ağustos 2021 saat 13:24

  Teşekkürler, çok iyi bir makale olmuş.

 • Yeşim MUTLU
  03 Eylül 2021 saat 09:09

  Teşekkür ederim.

Yorum Yazın