Aslanım ben, Aslansın sen #Blogfırtınası20

Gün 20. Burcunuzun özellikleriyle bir karakter veya bir dünya yaratın.

YSM, Aslan burcu. Burcunu da çok sever. Yükselen burcu terazidir. Marsı ve venüsü retrodur. Ay burcu da Aslandadır. Maya Burcu jaguar, çin burcu domuzdur. Gibi bir çok burçsal konulara girebilir. Çünkü YSM 20’li yaşlardan bu yana astrolojiye ilgi duyar. Bu klasik ilginin dışında içindeki sesin hissettirdikleridir. Profesyonel astrolojik danışmanlık alır. Kişiler ilgi duyar ya da duymaz o ay takvimine göre hareket etmeyi yaşamını gezegen hareketlerine göre değerlendirmeyi sever. Kadercidir asşla gelecekte şöyle olacak vb şeklinde bakmaz. Bilir ki zaten yaşanması gereken yaşanır ve yaşanan her şeyin bir anlamı vardır. İyi ya da kötü dersini alır ve hayatına yön vermeye çalışır.

YSM, böyle bir ödev konusunda sıradan , hayali bir yazı yazmak yerine Leo / Lion / Aslan ile ilgili kısa bilgiler vermeyi tercih eder. Ormanda aslan neyse insanlar arasında da Aslan burcu odur. Okumak isteyenler devam edebilir okumak istemeyenler hemen sayfayı kapatabilir.

aslanburcu

Leo / Lion / Aslan (23 Temmuz-23 Ağustos): Roma mitolojisinde Lion, Ay’dan gelir, Herkül’ün başardığı 12 büyük işin birincisinde onun tarafından öldürülür ve tekrar gökyüzüne gönderilir.

ASLAN VE GÜNEŞ’İN MİTOLOJİSİ (Susan Miller’dan alınmıştır) 

Doğum haritasında Güneş’e eşdeğer bir şey yoktur o, gökcisimlerinin kralıdır, bu parlak ışık veren cisim yaşamı, kuvveti ve diriliği simgeler. Güneş, aynı zamanda bizim “yönlendirilmiş arzularımızı” ve her birimizi bu dünyada farklı kılan amacımızı sembolize eder. Onun ışığı her birimizin içinde ışımaktadır, ilahi ruh enerji ve yaratıcılık kaynağıdır. Bu enerji ve yaratıcılık bize doğum sırasında bahşedilmiştir.

Güneş, her çağda ve her kültürde ilgi odağı olmuştur. Bazı çok eski mitolojilerde, Güneş Anneden (anne Dünya idi) doğan “kahraman” olarak tasvir edilirdi. Hayatı oluşturan dört element -hava, toprak, ateş ve su- dişi ve erkek olarak kategorize edilmiştir. Erkek elementler olan hava ve ateş, dişi elementler olan su ve topraktan doğmuştur. Astroloji hâlâ bu yin ve yang enerjilerini kabul etmektedir ve astrologlar bu erkek ve dişi elementlerin her bir bireyin bütünlüğünü dengede tuttuğuna inanırlar. Yunan Güneş kralı, Apollo’nun hikayesi bu enerjileri içermektedir. Apollo’nun hikayesi Aslan burcunun güzel bir örneği oluşturmaktadır. Aslan’da, Güneş’in tehlikesi vardır. Bu tehlikenin nedeni maskülen, hayat veren bir güç oluşu ve çok önemli olan bu enerjisini kullanmak için tam odaklanamamasıdır. Aslan bu enerjiyi, bencillikten sıyrılarak, kullanmayı öğrenmelidir (Aslan için gizli bir tehlike oluşturmaktadır).

Neden Güneş Erkek olarak düşünülmüştür? Bazı mitolojilerde, Güneş figürü göğe kadar tırmanır. Tam doruk noktasında, Güneş’in ısısı tüm nemi kurutur ve bulutların fırtınalara dönüşmesine sebep olur. Bunun neticesinde, yağmur toprağı verimli bir hale getirir. Mitolojik sembollerde, ateş ve hava erkeklikle
özdeşleştirilir, çünkü kahraman-Güneş’in toprağı hamile bıraktığı düşünülür. Gün batımında, Güneş ufukta batar ve gecenin karanlığına gömülür. İşte burada, kahramanımız Güneş, yeraltı dünyasımn karanlık derinliklerinde korkularıyla savaşır ve cesaretini ve azmini gösterir. Sonra tekrar karanlıklardan aydınlığa çıkmayı başarır. Astrolojide, mitolojide olduğu gibi, “gerçek,” “ışık”la eşdeğerdir.

APOLLO

Güneş’i ilk düşündüğümüzde aklımıza gelen ilk mitoloji Apollo’dur. Apollo, Titaness Leto ve Zeus’dan doğma bir Yunan tanrısıdır. Apollo en bilinen tanrılardan biridir. Mitoloji uzmanı Edith Hamilton, onun için “tüm tanrılar arasındaki en Yunan olan tanrıdır” demiştir. Apollo, iyileştirmeyi ve ilacı yönetirdi. Aym zamanda matematik ve müziği de yönlendirirdi. Aynı zamanda kehanetle de ödüllendirilmişti. Işığın ve gerçeğin tanrısı olarak da bilinirdi. Apollo hem sağ hem de sol beynini kullanan bir tanrıdır. Erkek yanı müzik ve matematikte başarılı olurken dişi yanı da kehanet yeteneğini barındırır. Buna göre, Apollo tüm bu enerjilerin dengesini içinde barındırır. Yardımsever ve iyi huylu olarak tanınırdı. Zalim yara çok nadir olarak ortaya çıkardı.

Kendi tapmağını inşa etmeden önce, Apollo birçok bölgeyi inceledi ve en iyi bölgenin Delphi olduğuna karar verdi. Delphi dünyanın merkezi olacaktı. Ne var ki, dev bir yılan olan Piton şehri korumaktaydı, o yüzden Apollo önce bu yılanı alt etmeliydi. Korkunç bir mücadele sonunda, Apollo zafere ulaştı ve tapınağını Delphi’de kurdu. Daha sonra bu şehir kehanet şehri olarak tanınacaktı. Daha sonra, Pythoness adıyla tanınan rahibe, Delphi tapmağında, kendisine danışılan konularda tahminlerde bulunmaya başladı. Kimse onu ne sorgulayabiliyor, ne de buna cesaret edebiliyordu. Bu nedenle, Apollo Delphi’nin kanunlarm-
da itibarlı bir konuma geldi. Tapmağın kapısında “aşırılık yoktur” ve “kendini bil” yazıyordu. Buna göre, kehanetler ölümlülere aşırı isteklerden kaçınmalarını ve fazla kendine güvenden uzak durmaları gerektiğini öğütlüyordu. Yoksa küstahlık ve kendini beğenmişlik insanları bekliyor olacaktı. Bilgelik kişinin yeteneklerinde ve kusurlarında yaüyordu ve kişinin kendi potansiyelini ortaya çıkarması için cesaret veriyordu.

Bu her burç için iyi bir tavsiyedir, ama astrolojik olarak bu tavsiye en çok Aslanları ilgilendiriyor, çünkü Aslanlar fark etmeden çok bencil olabilirler. Güneş, güneş sisteminin merkezidir ve Aslan’ın mitolojik yöneticisi Apollo, gerçeğin ve ışığın (güneş ışığı) tanrısıdır. Apollo, karmaşık dünyaya açıklık, akıl ve odaklanma getirebilir. Sağ beyninin getirdiği özellikler olan egoizm ve kendini beğenmişlik onun doğasında vardır. Apollo, aynı zamanda matematik ve müziğin tanrısıdır. İkisi de disiplin ve mantık isteyen konulardır. Hepsinin yanında, O bir kahin ve bir iyileştiricidir. Apollo, Aslan burcunun çok tipik bir örneğidir.

YUNAN GÜNEŞ TANRISI HELİOS

Aslında Helios “daha az” tanrı olarak bilinirdi (Olimpos Dağı’nın on iki ana tannsmdan biri değildir.) ama onu, Güneş Kralı olarak hayal etmek çok hoş ve şiirseldi. Helios, Güneş tanrısı olarak ışık verendi. Hyperion ve Theia’nın oğluydu. Kız kardeşi Eos, altın bir miğfer takardı. Helios çok yakışıklıydı. Her güne doğudan başlar ve dört muhteşem at onu göğe doğru taşırdı ve baü ufkuna geldiğinde kaybolurdu. Akşam olduğunda, tekrar doğu ufkuna geri dönerdi, ama o zamanlarda dünyanın yuvarlak olduğu henüz kabul edilmediğinden, dünyanın çevresini, muhteşem alün bir kupa içinde Oceanus nehrini geçerek dolaşırdı.

Gündüzleri gökyüzünden geçerken, Helios dünyada olup biten her şeyi gözlemlerdi. Bu yüzden gerçeğin kaynağı olarak bilinirdi. Hephaestus’a, Afrodit’in Ares’le bir ilişki yaşadığını söyleyen Helios’du ve Helios aynı zamanda Demeter’e, Ha d es’in Persefone’yi zorla kaçırdığım da söylemişti. Kimse Güneş’in ışığından kaçamazdı, o yüzden ölümlüler ona yeminler ederek dua ederlerdi, çünkü Helios’un her şeyi gördüğünü bilirlerdi.

Helios’un kız kardeşi Eos, şafak tanrıçasıydı. (kolları gül rengi olduğu söylenir). Her sabah altın tahtından yükselir ve Kardeşi Helios’un gelmekte olduğunu haber verirdi. Eos, abisine Güneş’in arabasında tüm gün eşlik ederdi. Eos, Astraeus’a (çok yıldızlı) aşık oldu. Astraeus, Crius ve Pontus ve Gaia’mn kızı olan Eurybia’nm oğluydu. Eos, üç rüzgar doğurdu. Bunlar Zephyrus (batı), Boreas (kuzey) ve Notus’du (güney). Bu birliktelikten aynı zamanda Eosphorus (seher yıldızı) ve gökteki tüm yıldızlar meydana gelmişti.

HERKÜL’ÜN ON İKİ GÖREVİ

Herkül tüm zamanların en muhteşem kahramanıdır ve Aslan burcu denildiğinde akla gelen ilk mitolojik kahramandır. Herkül, Aslan burcunun tüm iyi yönlerini taşır. Cesaret, her şartta başarıya ulaşma yeteneği, koruyucu ve özenilen bir lider oluşu gibi. Herkül’ün on iki görevinden ilki, Nemean aslanını öldür-mesiydi. Herkül hırsının esiri olmamayı başarabiliyordu ve korkularını yenebiliyordu. Bu özellikleri, bu vahşi aslanı öldürmesinde ona yardımcı olan özellikleriydi. İlk görevde, bu vahşi aslanın özel bir deri yapısı vardı, metal ya da taşla yara almıyordu. Herkül bunu kısa sürede keşfetti, çünkü elindeki hiçbir silah işe yaramıyordu. Bu yüzden direk mücadeleye girmesi gerektiğini anlamıştı. Herkül, aslanın ininin iki girişinden birini mühürlemişti. Aslana silahsız olarak saldırdı, onu yere serdi ve öldürünceye kadar boğdu.

Sonra, aslanın pençelerini kullanarak derisini yüzdü. Aslanın derisinden kendine bir pelerin ve kafasından da bir miğfer yaptı. Bu kıyafeti, ikinci görevini almak üzere, Kral Eurystheus’u görmeye gittiğinde üstüne giymişti. Herkül, üstüne giydiği kıyafetinden dolayı kralı çok korkutmuştu ve kral ona şehri terk etmesini söyledi. Diğer görevlerini şehrin dışında yapacaktı. İlk görevi tamamlandıktan sonra, korkak kral, Herkül her geldiğinde, bir kavanozun içinde saklanıyor ve kendini toprağa gömdürüyordu.

îlk görev sırasında, Herkül, aslanın derisini yüzüp ondan kendine kıyafet yaparak, o vahşi canavara dönüşmüştü. Bunu yaptı, çünkü korkularıyla yüzleşmek istedi. Böylece, o korktuğu hayvanın ruhunu almış oldu. Bu görevlerin birçoğunda, Herkül bir sürü canavar, yaratık öldürdü. On iki görevi de başarıyla tamamladıktan sonra, Herkül aslanın derisini kullanabileceği başka bir faydalı yer keşfetti. Devler Olimpos Dağı’na saldırdıklarında, Hera hiçbir tanrının onlarla baş edemeyeceğini düşünmüştü. Başarı sadece aslan derisi giymiş bir ölümü tarafından geleceğini iddia etti. Zeus, bu durumda Herkül’ü savaşmak üzere oraya gönderdi ve aslan derisini giydikten sonra ve miğferini taktıktan sonra, tek elle tüm devleri öldürdü.

Aslanlar birçok aksiyon hikayelerinde geçer. Bu hikayelerden en eski bilineni de, bir Babil hikayesi olan Gılgamış’m hikayesidir. Bu kahraman arkadaşı Enkidu’yu hayata döndürmek için ölümsüzlük bitkilerini aramaktadır. Herkül gibi, Gılgamış da birçok testten geçer. İlk mücadelesini aslanlarla oldu (bkz. Kova ve Uranüs’ün Mitolojisi). Gılgamış onları katletti ve tıpkı Herkül’ün hikayesinde olduğu gibi korkularıyla ve hırslarıyla yüzleşti. Bunlar aslan burcunun gerçek temalarıdır.

Astroloji, korkusuz savaşçı ile rakipleri baba figürü ile birbirinden ayırır (Koç, üç ateş burcunun ilkidir.) ve bilge Güneş Kralı (Aslan, ikinci ateş burcu), filozof kral (Yay, üçüncü ateş burcu). Aslan, yeteneklerini abartmaması gerekir. Çok taşkın davrandığında gerçekleri görmezden gelerek kendine zarar verebilir. Bunun tipik bir örneği, İkarus’un mitolojisinde yer almaktadır.

GÜNEŞE ÇOK YAKIN UÇAN GENÇ ADAM, İKARUS

İkarus, zanaatkarların şahı Daedalus’un oğludur ve baba-oğul Crete’nin Kralı Minos için Minotaur labirentlerini inşa etmişlerdir. Labirentler o kadar karışıktır ki, oradan kurtulmak imkansızdır. Ne var ki, Daedalus Ariadne’ye Theseus’un nasıl kurtulacağını göstermiştir. Kral Minos bunu öğrendiğinde, Atinalılar bir çıkış yolu bulmuş ve kral öfkeden deliye dönmüştür. Kral Daedalus’un onlara yardım ettiğini biliyordur. Kral Minos İkarus ve Daedalus’u hapseder ve böylece, labirent kendi yaraücıla-rınm tuzağı haline gelir.

Daedalus’un akima bir fikir gelir. Su ve toprak yoluyla kurtulmak mümkün değildir o yüzden gökyüzünü ve havayı kullanmaya karar verir. Balmumundan iki çift kanat yapar, bunları oğluna ve kendine bağlar ve uçmayı başarabileceklerdir. Kanatlar tam olarak bittiğinde, Daedalus oğluna, güneşe çok yakın uçmaması gerektiğini tembih eder. Yoksa bal mumları eriyebilirdi. Daedalus, ayrıca oğlunun çok fazla yere yakın uçmaması konusunda da uyardı, çünkü deniz kanatları ıslatabilirdi. Bu keyifli uçuş sırasında, İkarus babasımn öğütlerini unutarak güneşe doğru uçmaya başladı. Sonuç olarak, denize düştü ve sular İkarus’u alt etti. Babası rotasını bozmadan Sicilya’ya ulaşmayı başarmıştı, ama oğlu kaybolmuştu. Daedalus oğlunu aramaya koyuldu. Her yeri aradı, ama İkarus’u bulamadı. Bu hikayede görüyoruz ki, çok fazla irade gücü çok fazla taşkınlık ve şevk insanı alt edebilir.

Aslan büyük bir yönetici olarak, kurnazca davranmalı ve canavarlarla yüzleşmelidir. Eğer bir kral savaş sırasında toplu-munu koruyamıyorsa, karşı güç hükmedebilir ve böylece savaş hem fiziksel hem de ruhen güçlü tarafın olur. Örneğin, Mısırlılar, krallarını güçlü ve korkusuz kılmayı başaracak sistemi bulmuşlardır. Krallarının sadece fiziksel gücünü geliştirmesi konusunda ısrarcı olmayıp, aynı zamanda da liderlerinin ruhsal gücünü de bir takım testlerden geçirerek ayakta tutmayı başarmışlardır. Mısırlılar, liderlerinin gücünü görmek için bir saldırı yapmasını beklememişlerdir.

Kişinin fiziksel ve ruhsal kapasitesinin devamlılığını test etmek için Aslan’ın sahip olduğu nitelikler gerekmektedir. Herkül gibi, bir kere o aslanı alt etmeyi başardığınızda (ya da ejderhayı) sonsuza kadar galip gelebilecek gücü içinizde bulabilirsiniz. Bu, şu söyleme yeni bir anlam yüklemektedir; “Sizi öldüren şey her ne ise, sizi güçlendirecektir.” 

Buradan itibaren yazdıkalrım da aslan burcu kadını ile ilgili her yerde okuduğunuz özelliklerin maddesel halidir. 

Aslan Kadını popülerliği, dişiliği, çekiciliği, cazibesi, sıcaklığı, aklı ve güzelliği, seçmeyi bilmesi ile yüz kadını yan yana getirdiğinizde aslan kadını anında farkedilir. Aslan burcu kadını;

  • Otoriter tavırları
  • Mağrur havası ve bu havayla etrafı etkilemesi
  • Kadınca şefkati çoktur ancak bunu ancak çok sevdiği erkeğe gösterir.
  • Göz kamaştırıcı oluşu
  • Zeki, kurnaz, güçlü ve yetenekli oluşu
  • Oyunu kuralına göre oynamayı bilmesi
  • Kaliteden asla ödün vermemesi
  • Bir kraliçe olduğunun gayet iyi farkında olması
  • Bakımlı, estetik, kadın gibi kadın dedikleri cinsten biri oluşu

Bende ne kadarı var?

YSM- Aslanım ben 🙂 Aslan Kızı 

Yorum yok

Yorum Yazın