Dijital Sanatta Şimdi: Oyun Odası, her iki yönüyle de çağdaş sanatta oyunların kullanımına dair meraklı bir bakış; hem oyun sanatı hem sanat oyunları üzerine örneklerle ziyaretçileri bilgisayar oyunlarına farklı bir yerden bakmaya davet eden bir sergi. Farklı oyun dünyalarına açıldığımız, gezgin misali farklı deneyimler ile döndüğümüz...