ARBELLA 1. ULUSLAR ARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI

Yarışma bilgisi sevgili dostum Özden Yolagiden aracılığı ile geldi. Fotoğrafçı dostlarım ve fotoğrafa meraklı dostlarım için paylaşmadan edemedim.

“Soframıza gelen bir dilim ekmeğin öyküsünü hepimiz merak ederiz.  Köylü ve çiftçilerimizin emeği ve ardından çeşitli işlemlerden geçmesi gibi.. İşte şimdi ARBELLA, bütün bu hikayeyi, fotoğraf sanatçılarının görmesini istiyor.. Daha doğrusu, fotoğrafçıların bu süreci nasıl göreceklerini merak ediyor. Bugüne kadar yapılmamışı, denenmemişi DENİYOR, ARBELLA. Ayrıca söz konusu yarışma uluslar arası boyutta.. Bu da ARBELLA’nın uluslararasılaşması anlamına geliyor..

İşte ARBELLA’nın yarışmaya ilişkin amaç ve katılım koşulları ile ilgili açıklaması:

ARBELLA 1. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
KONU:“Besin ve Beslenme”
AMAÇ

Sağlıklı beslenmenin ve aile olmanın, dolayısıyla ülkeye ve topluma sağlıklı bireyler yetiştirmenin en önemli başlangıç noktası, masa etrafındaki heyecanı yaşamak ve bir ekmeği afiyetle paylaşmak, bu konunun önemini vurgulamak isterken soframıza gelen bu nimetleri bize sağlayan çiftçimizi köylümüzü de hatırlatmak ve emeğini taçlandırmak, fotoğraflara taşımak istedik…

Sağlıkla, birlikte yemek hazırlama ve yeme olgularını, masalarının etrafında toplanabilmeyi fotoğraf sanatçılarının vizöründen toplumumuza taşımayı hedefledik. Üretimin zorluklarını masamıza gelen bir dilim ekmeğin alın terini yine sanatçı gözü ile objektiflerden insanımıza yansıtmak istedik…

Bir insan için yaşamındaki en önemli şanslarından birisi sağlıklı olmak ve sağlıklı beslenebilmek… Sağlıklı beslenme için önemli gıdaların hayatımız içerisindeki önemini vurgulamak. Fotoğraf sevdalılarının vizörlerinden beslenme olgusuna özgün bakışlarını, yansıttıkları fotoğrafları bizimle paylaşmalarını istedik…

Bu paylaşımlar sonunda başarılı olan eserlerin sahiplerini ödüllendirmek yolu ile fotoğrafa olan ilginin artmasını ve duyguların sanat yolu ile aktarılmasının gücünü desteklemeyi hedefledik.

KATILIM KOŞULLARI

* Yarışmaya katılım, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı herkese açıktır.
* Yarışmada toplam 3 ayrı kategori vardır. Yarışmacılar bu kategorilerin ilk ikisine siyah-beyaz ve/veya renkli 4 ‘er adet fotoğraf ile, son kategoriye ise 3 fotoğraftan oluşan serilerle ve bu serilerden en fazla 3 tane oluşturarak katılabilirler.
• Yarışmaya katılacak fotoğraflar JPG formatta, 300 dpi çözünürlükte, uzun kenarı en az 3000 piksel olarak ayarlanarak , internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Ödül ve sergileme alan fotoğrafların büyük boy baskıları ARBELLA MAKARNA tarafından yaptırılacaktır. Bu nedenle çözünürlük ayarlarına dikkat edilmeli, en üst düzeyde kalitede kayıt seçeneği ile JPG fotoğraflar kayıt edilmelidir. Yukarıdaki kurallara uygun olmayan fotoğraflar kayıt
aşamasını geçseler dahi eleneceklerdir.

• Yarışma 3 ayrı kategoride düzenlenmektedir. Yarışmacılar, geleneksel veya modern her türlü fotografik tekniği özgürce kullanabilirler. Deneysel çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Yarışma kategorileri şu şekildedir: A-Afiyetle, Birlikte Yemek:
Yemek hazırlama ve/veya beslenme olgusuna en iyi yaklaşımlar ödüllendirilecektir. Özellikle yöresel değerlerin aktarıldığı özgün tarzdaki çalışmalar ön planda tutulacaktır. Ancak, ana konu başlığı altında her türlü yaklaşım değerlendirmeye alınacaktır.
B-Beslenme ve Makarna ile Yaşam:
İnsanoğlunun beslenmesi ve Makarnanın hayata katmış olduğu keyif ilgili en başarılı yaklaşımı sergileyen çalışmalar değerlendirilecektir.
C-Hayatı Süzgeçten Geçirme Konusuna Seri Fotoğrafla Yaklaşım:
İnsan hayatında sürekli bir şeylerin süzgeçten geçirildiğinden yola çıkarak ‘hayatını Süzgeçten geçir, sana keyif
vermeyen her şeyi hayatından çıkar, iyi ve güzel olan kalsın’ diyoruz. Bu alanda en başarılı yaklaşımı sergileyen çalışmalar değerlendirilecektir.Bu kategoriye en fazla 3 adet 3’lü seri fotoğraf ile katılmak mümkündür.

Serideki 3 fotoğrafın konu, teknik ve içerik olarak birbiri ile uyumlu ve birbirini tamamlayan çalışmalar olması gerekmektedir. Belgesel yaklaşımın yanı sıra deneysel veya yaratımcı fotoğraflar da bu kategoride değerlendirmeye alınacaktır. Bu kategorideki ödüller, başarılı bulunan her 3’lü seri için 1 adet olacak şekilde dağıtılacaktır.

Sergilemelerde de serilerin içerisindeki her 3’lü çalışma, tek fotoğraf gibi değerlendirilecektir.
Fotoğraflara Dosya Numarası Verilmesi ve Gönderimi: Rumuzlar katılımcının isminin ilk harfi ve soyadı olarak belirlenmeli ve bitişik yazılmalıdır.Türkçe karakter
kullanılmamalıdır.Yarışmacılar kategori belirlerken rumuzlarının önüne kategori numaralarını ve fotoğraf sıra numarasını yazmalıdır.

Örnek :
TAMER KARAHAN
A-TKARAHAN-1 A-TKARAHAN-2 A-TKARAHAN-3 A-TKARAHAN-4
B-TKARAHAN-1 B-TKARAHAN-2 B-TKARAHAN-3 B-TKARAHAN-4
Seri fotoğraf kategorisinde (C) fotoğraf sıra numarasının yanına “a, b, c” harfleri eklenerek, ait olduğu seri belirtilmelidir.
Örnek:
C-TKARAHAN-1a C-TKARAHAN-1b C-TKARAHAN-1c
C-TKARAHAN-2a C-TKARAHAN-2b C-TKARAHAN-2c
C-TKARAHAN-3a C-TKARAHAN-3b C-TKARAHAN-3c
Tüm kategoriler için hazırlanan fotoğraflar internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Yarışmaya baskı veya CD ile fotoğraf kabul edilmemektedir.
• Yarışmacılar katılım formunu internet üzerinden eksiksiz doldurmak zorundadırlar.Formu tam olarak doldurmalarını takiben onay için “onay kutusu” işaretlenmelidir.İşlem tamamlandıktan sonra sistem fotoğraf yüklenebilmesine izin verecektir.Katılımcılar www.arbella.tv adresine internet üzerinden ulaşarak Arbella 1.Uluslararası Fotoğraf Yarışmasına katılabileceklerdir.

• Yarışmaya katılan fotoğrafçılara, yarışmada dereceye giren fotoğrafların yer aldığı bir CD ve internet üzerinden sergi davetiyesi gönderilecektir.

• İnternet üzerinden yarışmaya gönderilen fotoğraflarda sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde iletisim@arbella.tv adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir.

Bu adres sadece fotoğraf yükleme problemi yaşanılan anlar oluşmuşsa kullanılacaktır, buradan fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.

• Yarışmaya jüri üyeleri ve birinci derece akrabaları ile Arbella Makarna çalışanları katılamaz.
• Yarışmada derece alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Arbella Makarna internet
sitesinde ve belirlenecek olan alanlarda sergilenecektir.
• Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserlerin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır, yerine başka eser konmaz, derece ve ödül boş bırakılır.
• Ödül alan fotoğraflar, ödülleri veren firma olan Arbella Makarna (Durum Gıda San. Ve Tic. A.Ş) tarafından her türlü mecrada tanıtım ve haber amaçlı kullanılabilir. Eserlerin kullanım hakları Arbella Makarna (Durum Gıda San.Ve Tic. A.Ş) ve eser sahibine ait olacaktır.

• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserleriyle ilgili olarak her hangi bir yasal sorunun sorumlusu olduğunu kabul,beyan ve taahhüt eder.

• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul,beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır .
– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan,
– Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır. Bu durum FIAP a da bildirilir.

Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda Arbella Makarna ve Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu olmayacaktır.

• Katılım Formunu internet üzerinden doldurmak zorunludur. Onay kutucuğunu işaretlemek yolu ile katılımcılar şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

YARIŞMA TAKVİMİ
Katılım Başlangıç Tarihi : 24 Mayıs 2011
Son Katılma Tarihi : 17 Aralık 2011
Seçici Kurul Toplantısı : 24 Aralık 2011
Sonuç Bildirimi : 26 Aralık 2012
Sergi ve Ödül Töreni : 07-14 Ocak 2012
Albüm CD Gönderimi : 31 Mart 2012
*Ödül töreni ve sergi “Mersin Kongre ve Sergi Sarayı” nda bir kokteyl eşliğinde yapılacaktır.
SEÇİCİ KURUL
Prof.Sabit Kalfagil : Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Ana Sanat Dalı Başkanı
İbrahim Zaman : Fotoğraf Sanatçısı
Reha Bilir : Fotoğraf Sanatçısı – AFIAP
Ömer Serkan Bakır : Fotoğraf Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Abdulkadir Külahçıoğlu : Arbella Makarna Genel Müdürü
Erol Doğaner : GİFSAD Başkanı-Fotoğraf Sanatçısı
Tahir Özgür : MFD-Fotoğraf Sanatçısı – AFIAP
Jüri toplantısı en az 3 seçici kurul üyesinin bir araya gelmesi ile yapılır.
ÖDÜLLER : (Her kategori için ayrı dağıtılacaktır)
FIAP : Altın, Gümüş, Bronz madalyalar
UPI : Altın, Gümüş, Bronz madalyalar
FIAP Mansiyonlar : 5’ er adet FIAP Sergilemeler : İlk iki kategori için 30’ar fotoğraf, seri fotoğraflar kategorisinde 10 seri Yarışma Sekreteryası : Pınar Gökbender Arbella Makarna
Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yenimahalle Cumhuriyet Bulvarı 73/4 33281, Kazanlı-MERSİN
e-posta: durum@durum.com.tr
e-posta destek: iletisim@arbella.tv
Telefon : +90 324 241 11 11
Faks : +90 324 451 32 01
Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) , Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) veUluslararası Fotoğrafçılar Birliği (UPI) tarafından desteklenmektedir.
Yarışma süresince TFSF Temsilcisi bulunacaktır.

TFSF Destek No : 2011/39
FIAP Destek No : 2011/147
UPI Destek No : L11021

www.arbella.tv

Yorum yok

Yorum Yazın