2012 EYLÜL AYINA ASTROLOJİK GENEL BAKIŞ

-

Eylül ayına Ağustos sonunda yaşanan Süper dolunayın etkisiyle başlıyoruz. Balık burcunda Şiron ile birleşen Dolunay özellikle manevi yönden hayatımızda eksikliğini duyduğumuz kavramlarda ve gerçekleşmesini istediğimiz dileklerimizde önemli destekler ve yardımlar getirebilir. Eylül ayına Merkür Başak burcunda giriyor. Yaz rehavetinden çabuk çıkacağımızı ve Eylül ayı ile birlikte günlük işlerimiz ve sorumluluklarımız ile hızla ilgilenmeye başlayacağımızı gösteriyor. Ayın ilk günlerinde etkili olacak olan Güneş Plüton üçgen açısı bizi daha güçlü, kararlı ,sabırlı yapabileceği gibi, otorite ve mevki sahibi kişilerden ciddi destekler de alabiliriz. 
Bunun yanı sıra ayın ilk haftasında etkili olacak olan Venüs Satürn karesine dikkat etmek gerekiyor. Bu açı bireysel olarak özel ilişkiler ve aile hayatında bazı gerginlikler yaratabilir. Özellikle Öncü grupların son dekanında doğanların temkinli olması gerekiyor. Bazı ev, emlak ile ilgili sıkıntılar, maddi problemler de olması muhtemeldir. Ülke geneline baktığımızda TC’nin 2. ev girişi ve 5. ev arasında oluşacak bu görünüm ekonomik alanda, spekülatif piyasalarda, borsa ve diğer yatırım araçlarında dalgalanmalar yaratabilir.

6 Eylül’de Venüs Yengeç burcundan ayrılıp 4 Ekim’e kadar kalacağı Aslan burcuna geçecek. Yengeç burcunda evcimen ve duygusal olan Venüs, bu sefer artistik, gösterişçi, bencil, flörtçü bir yapıya bürünecek. Sanatsal yetenekler artacağı gibi, sanatçılar, eğlence sektörü, saç, makyaj, kozmetik, spekülatif konular, çocuklar daha fazla ilgi alanımızda olacaktır. Parayı ve değerli metalleri temsil eden Venüs’ün Aslan burcuna geçmesi altının da daha fazla ilgi çekeceğini gösterebilir. TC’nin 2. evinde aslanda seyredecek Venüs, 5. evde Akrep de seyreden Mars ile ay ortalarında kare görünüm yaptığında altın fiyatlarında spekülatif hareketler olması muhtemel görünüyor.

16 Eylül’de Başak burcunun 23 derecesinde Yeni ay doğacak. Yeni ay yöneticisi Merkür ile birleşiyor. İletişim, haberleşme, ticari faaliyetler, sağlık, ilişkiler açısından hızlı gelişmelerin, dönüşümlerin ve yeni başlangıçların yaşanacağı bir yeni ay olabilir. Yeni ay sırasında Venüs ile Mars arasında etkili olan kare görünüm para ve maddi kaynaklarda bazı zorlanmalar, harcamaların artması ve bu nedenle bazı ortaklık ve ilişkilerde anlaşmazlıklar yaşanabileceğine de dikkat çekiyor. Yeni ay Başak başta olmak üzere değişken grup burçlarının son dekanında doğanları birinci derecede etkileyecek. Horoskopları yeni ay derecesi ile temas edenler hayatlarında önemli değişim ve yeni başlangıçlar bekleyebilirler.

16 Eylül’de oluşacak bir başka göksel hareket de Merkür’ün burç değiştirmesi olacak. Başak burcundan ayrılan Merkür 6 Ekim tarihine kadar Terazi burcunda seyredecek. Merkür Terazi burcunda düşünce yapımızda, iletişim şeklimizde daha anlayışlı, nazik, politik ve dengeli olmamıza yardım edecektir. Ancak bu pozisyon zaman zaman kararsızlık yaratacağı için Merkür’ün hızı biraz azalabilir. Terazi başta olmak üzere hava grupları ve ardından ateş grupları kendilerini bu ay daha rahat ifade edebilirler.

18 Eylül’de 10 Nisan’dan bu yana retro harekette olan Plüton ileri harekete dönecek. 12 Nisan 2013 tarihine kadar ileri hareket edecek olan Plüton’un dönüşüm gücünü daha dışa dönük ve yoğun hissedebiliriz.

19 Eylül’de Uranüs ve Plüton tekrar tam partil kare yapacaklar. Uranüs ve Plüton zaten bir süredir birbirlerine kare görünüm yapıyorlar. 2012- 2015 yılları arasında bu kare görünüm 7 kez tam derecede olduğunda etkisi daha kuvvetli hissedilecektir. Tüm dünyayı ve yaşadığımız kuşağı uzun dönemli etkileyen bu görünüm gerçekleştireceği dönüşüm için yıkıcı ve zorlayıcı olayları hayatımıza taşımaya devam edecektir.

22 Eylül’de Güneş’in Terazi burcuna geçmesi ile birlikte Sonbahar Dönencesi de başlayacak. TC’nin Terazi İngress haritasına bakarak önümüzdeki 6 aylık dönemde hangi kavramların öne çıkacağını anlamaya çalışalım. Köşe evlerde yerleşen değişken grup burçlar ve yine değişken 3. evde yerleşen Jüpiter ülke gündeminde hızlı ve değişken olayların olacağını, medyanın ve basının çok aktif olacağını, uyguladığımız politikalarda da değişkenlik ve kaygan bir zemin olacağını ve adeta günü kurtarma şeklinde bir tavır sergileneceğini anlayabiliriz. 7. evde yerleşen Güneş ve 10 evde yerleşen Ay ülkemizin dış politikada ve dünyada önemli rol aynadığını belirtiyor. 10. ve 1. evlerde yerleşen Plüton Uranüs karesi ve Güneş’e olan etkisi, genel halkımızın ve yönetimin zorlandığını, yönetimimiz üzerinde baskı olduğunu, politikalarımızda önceden kestirilemeyen ani değişimlerin olabileceğini gösteriyor. 

Topraklarımızı, doğal kaynaklarımızı ve muhalefet partisini temsil eden Merkür de Uranüs Plüton karesinin tam etkisinde. Topraklarımızı ve genel halkın güvenliğini temsil eden bölgede terör ve doğal felaket gibi üzücü durumlar yaşanabilir. Genel halkı temsil eden 1. ev yöneticisi Neptün Şiron ile birleşmiş 12. evde. Bunun yanısıra 1. evde yerleşen Uranüs halkın huzursuzluğunu, zaman zaman isyan ve başkaldırı olabileceğini ve genel olarak acı çeken, yaralı ve endişeli bir psikolojik durumu gösteriyor. Satürn 8. evde ekonomik zorlanmalar, dış borçlar, krediler, faizler gizli örgütler vb. konulardaki sıkıntıları temsil ediyor. 
Kuzey düğüm 9. ev girişiyle birleşiyor. Akrep kuzey düğüm ve yöneticisi aynı zamanda 2. ev yöneticisi Mars’ın düğüme yakın konumu ekonomik alanda yeni düzenlemelerin , yeni yasalar ve uygulamalar olabileceğini gösteriyor. Şirketler hukukunda yeni yasalar, vergi, sigorta ve krediler sisteminde yeni düzenlemeler önümüzdeki 6 aylık sürede ülke gündeminde önemli yer tutabilir. Marsın durumu askerler ve askerlikle ilgili yeni yasal uygulamalar da getirebilir. Aynı şekilde Yüksek öğrenim, gençler, hukuk sisteminde, dış işleri yönetiminde ve politikalarında belirleyici gelişmeler olabilir. Kasım ayında yaşayacağımız Güneş tutulması ingress haritanın 8. evinde 2. ev yöneticisi Mars’ın üzerinde oluyor. Mars Venüs karesini de göz önüne alırsak ekonomi, spekülatif piyasalar, borsa, altın ve değerli madenlerde hızlı hareketlenmeler olabilir. Önümüzdeki dönemde ekonomi ve bu alanda yapılan düzenlemeler bu tutulmayla birlikte hızlanacaktır.

Eylül ayının son gününde 30 Eylül’de 7 derece Koç burcunda dolunay var. Dolunay transit Uranüs ile birleşiyor ve Uranüs Plüton karesini tetikliyor. Gergin ve sıkıntılı bir dolunay olduğu çok belirgin. Öncü grupların son dekanında doğanlar dolunaydan birinci derece etki alıyorlar. Hayatlarında ilerleme imkanı olmayan kavramlarda sonlanmalar yaşayabilirler. Bu bir dönüşüm olacaktır ve oldukça sarsıcı ve zorlayıcı olabilir. TC’nin horoskopunda dolunay 10.evde gerçekleşiyor ve 4. evdeki natal Mars ve transit güneş ile karşıt pozisyonda. Dolunayın tetiklediği T-Kare açı kalıbı köşe evlerde olduğu için çok etkili ve zorlayıcı. Tüm dünya için zorlayıcı, yıkıcı ve dönüştürücü etkiler ve ülkemizin olaylarda önemli rol aldığını belirtiyor. Bu arada Terazideki transit Satürn’ün de 29 derece anaretik noktada olduğu ve TC’nin İkizler anaratik derecedeki Ay’ına trine açı yaptığını görüyoruz. Ay yükselen yöneticisi ve genel halkı temsil ediyor. Halkı etkileyen ve olumsuz gelişmeleri idrak etmesini sağlayan zorlayıcı ve yıkıcı durumlar olması muhtemel görünüyor. Son zamanlarda ülkemizin yaşadığı zorlukları ve içinde bulunduğumuz durumu belki de halkımız tam anlamıyla farketmeye başlayacak. Terör olayları, politik oyunlar, ekonomik sıkıntılar had safhaya çıkabilir. Dolunay sonuçlanmaları getireceği için bazı kavramlarda bitişler görebiliriz. Evet Terazideki Satürn Akrebe geçmeden önce son desteğini yapıyor; idrak zamanı…Yangından önceki son çıkış…

 

1 EYLÜL…Merkür Başak Burcunda ( 00° Başak 00 )
Merkür yöneticisi olduğu Başak burcunda..Analitik ve keskin zeka, pratik ve üretken enerji, entellektüel zihin. Ticari faaliyetlerde hızlanma..Başak burçları sizin zamanınız..

2 EYLÜL…Merkür karşıt Neptün ( 01° Başak/Balık 30 )
Sezgi, ilham, yaratıcılık, romantizm ve sanatsal iletişimler artabilir..Beklentilerinizi fazla yüksek tutarsanız hayalkırıklığı ve aldanmalar oluşabilir. Günlük hayatta dalgınlık, unutkanlıklar ve tutulmayan sözlere dikkat!..3 EYLÜL….Venüs Kare Satürn ( 26° Yengeç/Terazi 28 )
Evlilik, ortaklık ve ilişkilerde maddi manevi sınavlar. Ev ve ailede sorumlulukların artması. Maddi gelirlerde azalma ve keyifsiz ruh hali….
5 EYLÜL ….Merkür üçgen Plüto ( 07° Başak/Oğlak 00 )
Güçlü analiz, araştırma yeteneği. Büyük düşünceler ve önemli girişimler için güçlü destekler bulunabilir.
6 EYLÜL Venüs Aslan Burcunda (00° Aslan 00 )
Venüs 4 Ekim’e kadar Aslan burcunda. Yaratıcılık ve sanatsal faaliyetlerde artış, aşk, romantizm ve flörtlerde gösterişçi ve abartılı tutumlar, sevgi alış verişinde bencil yaklaşımlar..Aslan ve ateş grubu burçlarda maddi kaynaklar ve harcamalarda artış…
13 EYLÜL Venüs Üçgen Uranüs (07° Aslan/Koç 11 )Orijinal, heyecanlı ilişkiler…Artistik yaratıcılık…Ateş grubları ateşli, çılgın ve kayıtsız aşklar kapınızı çalabilir.
16 EYLÜL …Başak Burcunda Yeni Ay ( 23° Başak 37 )
Merkür etkili bir Yeni Ay..Hızlı haberler, ticari faaliyetler, yeni girişimler, dönüşümler..Değişken grup burçlarının son dekanında doğanlar yeni başlangıçlar yapabilirler.
16 EYLÜL …Merkür Terazi Burcunda ( 00° Terazi 00 )
Merkür 6 Ekim’e kadar Terazi burcunda..İletişim şeklimiz ve düşünce yapımız anlayışlı, nazik, adil ve kararsız olabilir.
18 EYLÜL…. Plüton İleri Harekette ( 06° Oğlak 57 )
10 Nisan’dan bu yana retro olan Plüton ileri harekete geçiyor. Plütonun dönüşüm gücünü daha dışa dönük ve yoğun hissedebiliriz.
19 EYLÜL ….Uranüs Kare Plüton ( 06° Koç/Oğlak 57 )
Güçlü ve zorlayıcı bir açı. Dünya çapında yıkıcı, dönüştürücü, zorlayıcı olaylar. Uranüs ve Plüton 2012-2015 yılları arasında 7 kez tam partil kare açı yapacak.
22 EYLÜL ….Güneş Terazi Burcunda (Sonbahar Dönencesi) ( 00° Terazi 00 )
27 EYLÜL…. Venüs Kare Mars ( 23° Aslan/Akrep 09 )
İkili ilişkiler ve ortaklıklarda anlaşmazlıklar,ego ve çıkar çatışmaları. Sabit grupların son dekanında doğanlar etki altında.
30 EYLÜL.. Koç Burcunda Dolunay ( 07° Koç 22 )
Dolunay Uranüs ile kavuşum Plüton ile kare yapıyor. Zorlayıcı ve yıkıcı etkilere neden olabilir. İlerlemesi mümkün olmayan kavramlarda ani sonlanmalar ve dönüşümler yaşanabilir. Yeninin gelmesi için eskinin gitmesi..Öncü grupların ilk dekanında doğanlar etki altında..

DEMET BALTACI

İçeriği Paylaşın

Son Yazılar

popüler kategoriler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son Yorumlar