8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü’nde ülkemizde hala 2,3 milyon kadın hiç okuma yazma bilmiyor, buna ek olarak 2,5 milyon kadın da herhangi bir okuldan mezun olarak diploma almamış bulunuyor yani toplamda 5 milyon kadın işlevsel düzeyde okuryazar değil.

40 yılı aşkın süredir UNESCO tarafından her yıl dünyada yetişkin okuryazarlığıyla ilgili sorunlara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü’nde dünyanın çeşitli ülkelerinde, farklı duyuru ve faaliyetlerle okuma yazmanın bireyler ve toplum için olan önemi vurgulanıyor.

Ülkemizde ise büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan milyonlar hala okuma yazma bilmiyor veya okuryazarlık becerilerini yeterli bulmuyor. Buna karşılık 21. yüzyılın bir gerekliliği olarak toplumsal yaşam her geçen gün bizi daha ileri düzeydeki okuryazarlık becerilerini kullanma konusunda zorluyor. Diğer yandan hayatımızın her alanına giren teknoloji, bilgisayar ve interneti daha iyi kullanmayı gerekli kılıyor. Bilgi toplumuna katılabilmek için mutlaka okuryazar olmak gerekiyor.

Okuryazarlık özellikle kadınlar için sağlıklı olmanın ve iyi yaşamın bir anahtarı oluyor. Daha iyi beslenme, hastalıkları önleme, hizmetlere ulaşabilme, haklarını kullanabilme ve teknolojiden faydalanabilmek için potansiyel sağlıyor, başkalarına bağımlı yaşamaktan kurtarıyor. Kadınların toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılmalarını sağlıyor, öz güvenlerini geliştirebilecekleri beceriler kazandırıyor.

Acev Logo

 1996 yılından bu yana temel ve ileri düzeyde yüz yüze okuryazarlık eğitimleri yapan Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) , daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla televizyon yoluyla ve bilgisayar destekli okuryazarlık eğitimleri de gerçekleştiriyor.

 AÇEV sahadaki yüz yüze okuryazarlık eğitimlerini Türkiye’nin 8 ilinde (İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Van) gönüllü eğiticileri aracılığıyla yürütüyor. AÇEV’in eğitim seminerlerine katılarak sertifika alan gönüllülerimiz, kurslarımıza katılan kadınlarımıza okuryazarlık eğitimleri veriyor. 30 Eylül itibariyle İstanbul ilinde başlayacak ve yukarıda belirtilen diğer illerde de tekrarlanacak olan bu eğitimlere katılmak isteyen gönüllülerimiz için başvurular devam ediyor. (www.acev.org sitemizden veya 0212 213 42 20 NO lu telefonumuzdan bilgi almak veya başvuru yapmak mümkün olabiliyor.)

Bilgi için: AÇEV Ferda Ayan – 0212 213 42 20 – 154